BAULI PERGAMENA ANNI ’20 – FOTO N. B-5

IMG_3517

BAULI PERGAMENA ANNI ’20 – FOTO N. B-5

IMG_3593

BAULE – FOTO B-5/A (MISURE 90X57, H. 30)

IMG_3604

CAPPELLIERA FOTO N. B-5/B – MISURE 43X37, H.29

IMG_3605

CAPPELLIERA FOTO N. B-5/C – MISURE 56X42, H.36

IMG_3603

BAULE FOTO N. B-5/D – MISURE 56X35 H.102

IMG_3594

BAULE – FOTO B-5/E (MISURE 79X46, H. 26)

IMG_5512

VALIGIA – FOTO N. B-5/F – MISURE 61X46, H. 21

IMG_5513

VALIGIA – FOTO N. B-5/G – MISURE 66X40, H. 18

IMG_5514

VALIGIA – FOTO N. B-5/H (MISURE 59X38, H. 18)

IMG_5515

VALIGIA – FOTO N. B-5/I (MISURE 54X33, H. 20)

IMG_3639

BAULE – FOTO B-5/L (MISURE 56X47, H. 25)

IMG_3660

BAULE – FOTO B-5/M (MISURE 74X44, H. 24)

IMG_3519

VALIGIA – FOTO B-5/N (MISURE 60X37, H.22)