BAULI PERGAMENA ANNI ’20 – FOTO N. B-5

IMG_5510

BAULI PERGAMENA ANNI ’20 – FOTO N. B-5

IMG_3602

MALLE FOTO N. B-5/A – MISURE 90X54, H.32

IMG_3604

CAPPELLIERA FOTO N. B-5/B – MISURE 43X37, H.29

IMG_3605

CAPPELLIERA FOTO N. B-5/C – MISURE 56X42, H.36

IMG_3603

BAULE FOTO N. B-5/D – MISURE 56X35 H.102

IMG_5511

BAULE – FOTO N. B-5/E – MISURE 100X53, H. 33

IMG_5512

VALIGIA – FOTO N. B-5/F – MISURE 61X46, H. 21

IMG_5513

VALIGIA – FOTO N. B-5/G – MISURE 66X40, H. 18

IMG_5514

VALIGIA – FOTO N. B-5/H – MISURE 59X38, H. 18

IMG_5515

VALIGIA – FOTO N. B-5/I – MISURE 54X33, H. 20