BAULI PERGAMENA ANNI ’20 – FOTO N. B-5

IMG_3517

BAULI PERGAMENA ANNI ’20 – FOTO N. B-5

IMG_3593

BAULE – FOTO B-5/A (MISURE 90X57, H.30)

IMG_3605

CAPPELLIERA – FOTO N. B-5/C (MISURE 56X42, H.36)

IMG_3603

BAULE – FOTO N. B-5/D (MISURE 56X35 H.102)

IMG_3594

BAULE – FOTO B-5/E (MISURE 79X46, H.26)

IMG_5512

VALIGIA – FOTO N. B-5/F (MISURE 61X46, H.21)

IMG_5514

VALIGIA – FOTO N. B-5/H (MISURE 59X38, H.18)

IMG_5515

VALIGIA – FOTO N. B-5/I (MISURE 54X33, H.20)

IMG_3639

BAULE – FOTO B-5/L (MISURE 56X47, H.25)

IMG_3660

BAULE – FOTO B-5/M (MISURE 74X44, H.24)

IMG_3519

VALIGIA – FOTO B-5/N (MISURE 60X37, H.22)