REMI E PAGAIA – FOTO N. M-37

REMI E PAGAIA – FOTO N. M-37
COPPIA REMI LEGNO – FOTO N. M-37/A (LUNGHEZZA 194 CM)
COPPIA REMI LEGNO VERDI – FOTO N. M-37/B (LUNGHEZZA 225 CM)
REMO SINGOLO LEGNO BIANCO AZZURRO – FOTO N. M-37/C (LUNGHEZZA 180 CM)
PAGAIA DOPPIA – FOTO N. M-37/D (LUNGHEZZA 220 CM)