CIME NAUTICHE FOTO N. M-9

CIMA NAUTICA FOTO N. M-9/A
(LUNGHEZZA 45 MT. – Ø 1 CM.)

CIMA NAUTICA FOTO N. M-9/B
(LUNGHEZZA 52 MT. – Ø 1 CM.)

CIMA NAUTICA FOTO N. M-9/C
(LUNGHEZZA 20 MT. – Ø 1,2 CM.)

CIMA NAUTICA FOTO N. M-9/D
(LUNGHEZZA 26 MT. – Ø 2,5 CM.)

CIMA NAUTICA FOTO N. M-9/E
(LUNGHEZZA 20 MT. – Ø 4 CM.)

CIMA NAUTICA FOTO N. M-9/F
(LUNGHEZZA 37 MT. – Ø 1,7 CM.)

CIMA NAUTICA FOTO N. M-9/G
(LUNGHEZZA 32 MT. – Ø 1,5 CM.)

CIMA NAUTICA FOTO N. M-9/H
(LUNGHEZZA 15 MT. – Ø 1,5 CM.)